План обстежень

Обов’язковий щорічний план обстежень для дорослих та дітей

  1. Загальний аналіз крові
  2. Біохімічний аналіз крові (глюкоза, заг.білок, білірубін (загальний, праямий, непрямий), АЛТ, АСТ, амілаза, ліпаза, креатинін, сечовина, сечова кислота)
  3. Загальний аналіз сечі
  4. ЕКГ (електрокардіограма)
  5. Рентгенографія органів грудної порожнини чи флюрографія

Спеціальні методи обстеження (при виявленні змін в аналізах крові):

  1. УЗД органів черевної порожнини та нирок, органів тазу, щитовидної залози,
  2. МРТ  головного, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнини, кісток та суглобів,
  3. КТ (компютерна томографія) – кісток черепа, хребта, кісток та суглобів, грудної та черевної порожнини.
  4. Допплерографія судин головного мозку, верхніх та нижніх кінцівок